Ohs – Bor 600mm

Ohs bruk er et gammelt industrisamfund, der ligger ved søen Rusken, ca. 20 km øst for Värnamo. I begyndelsen af 1890 byggedes en sulfitfabrik (papirmasse) og et savværk i Ohs, for her var både skov, vand og arbejdskraft.
Ved åbningen af jernbanestrækningen Borås – Alvesta i 1902, blev transporterne omlagt til Bor station på den nye linje.
Transporterne fra Ohs bestod af fabrikkens produkter, og fra Bor råvarer og kemikalier.
Jernbanen mellem Ohs og Bor blev anlagt 1907 – 1910 og var i brug helt frem til 1967.
Banens længde er 14,5 km.