Lilleskov 600 mm

Ved Tommerup ligger Lilleskov teglværk, hvor man har gravet ler til murstens- og drænrørsproduktion.
Mellem teglværket og lergraven kører nu et smalsporstog på den 420 m lange strækning.