Koldmosen 600 mm

På rastepladsen mellem Kaas og Rødhus står et lokomotiv og to tipvogne.

Det er Moselauget, der bruger det som reklame for arrangementer omkring tørvegravning og kørsel med tørvetog i sommerperioden.