Drakamyr 600 mm

 

Vest for Strömsnäsbruk ligger en stor mose, Drakamyr, hvor der graves tørv til jordforbedring og brændsel.

 

På fabrikkens arealer står et diesellokomotiv med vogne.

Der er synlige spor i området og optagne skinner, men desværre ingen kørsel mere.